Úvod Dane a účtovníctvo Prvá pomoc +

Prvá pomoc +

1181
0

Vplyvom udalostí posledných dní, vzhľadom na neustále narastajúci počet ochorení na neutíchajúci Covid-19, vláda schválila nový balíček opatrení známy pod menom Prvá pomoc +.

Prostredníctvom vyššej dotácie od štátu, ktorá predstavuje hodnotu 200 miliónov € mesačne,tak môžu podnikatelia požiadať o príspevky, ktoré majú za úlohu zmierniť dopad negatívnych dôsledkov spôsobených pandémiou Koronavírusu.

Hlavnou zmenou je fakt, že pri čerpaní balíčka počas druhej vlny pandémie sa pomoc pre podnikateľov zvýši z 80 % hrubej mzdy na 80 % z celkovej ceny práce – inými slovami, počas druhej vlny štát pokryje aj časť odvodov zamestnávateľa, ktoré musí odviesť za svojich zamestnancov, aby tak zvýšil šancu udržať pracovné miesta a nezvyšovala sa tak miera nezamestnanosti. Čerpanie 80 % z celkovej ceny práce je možné v rámci opatrenia 1 a 3 A.

V súčasnosti limit mesačného čerpania na zamestnanca predstavuje 880 € a vplyvom podania žiadosti v rámci balíčku Prvá pomoc + sa zmení na 1 110 €, čo značí zvýšenie na strane zamestnávateľa o 220 €.
Rozhodujúcim kritériom pri rozdeľovaní príspevku bude skutočnosť, či má posudzovaný podnik obmedzenú prevádzku alebo naopak, je rozhodnutím vlády úplne zatvorený.
Stopku dostali majitelia fitness a wellness centier vrátane sáun, kúpaliská, či stravovacie zariadenia s výnimkou konzumácie nápojov a jedál na terasách.

Taktiež narastie aj štátna pomoc pre podniky a SZČO, ktoré zaznamenajú pokles tržieb. Pokles je rozdelený do štyroch kategórií, pričom najnižší možný pokles znázorňuje hranicu 20 % a najvyšší 80 %.
Pre lepšie zachytenie, uvádzame nasledujúcu tabuľku, ktoré podrobne zachytáva opatrenie3B:

Pokles tržieb Pôvodná pomoc Prvá pomoc +
viac ako 20 % 180 € 270 €
viac ako 40 % 300 € 450 €
viac ako 60 % 420 € 630 €
viac ako 80 % 540 € 810 €V rámci nového balíka Prvej pomoci + je zavedený aj Covid príplatok. Príplatok je určený pre celý zdravotnícky personál a zamestnancov, ktorí vykonávajú svoju činnosť v zariadeniach sociálnych služieb. Pokiaľ sa nakazia počas vykonávania ich pracovnej činnosti, ich práceneschopnosť sa bude hradiť vo výške celej čistej mzdy.

Pomoci sa dočkajú aj zariadenia, pôsobiace v oblasti cestovného ruchu. Ide predovšetkým o hotely, reštaurácie, kaviarne, či aquaparky, ktoré do dnešného momentu nedostali žiadne peniaze a tvoria tak bezpochyby najviac postihnuté odvetvie. Takéto zariadenia na vyplatenie príspevku, ktorý je vyčlenený v rozsahu 100 miliónov € musia spĺňať podmienku, ktorá hovorí o poklese tržieb od začiatku apríla a do konca tohto roka minimálne o 40 % a majú tak právo získať príspevok od 4 – 10 % tržieb porovnávaného minulého roku 2019. Samotná výška príspevku sa bude odvíjať od poklesu tržieb daného zariadenia.

Opatrenie vlády 4 A a 4 B hovorí o podnikateľoch, ktorí sú bez príjmu dostanú 315 €, pričom počas trvania prvej vlny išlo o príspevok vo výške 210 €. Suma 315 € je taktiež určená aj pre podnikateľov, ktorí prerušili, resp. akýmkoľvek spôsobom obmedzili prevádzkovanie svojej činnosti a ktorým zároveň nevznikla povinnosť dôchodkového a odvodového poistenia.

Podanie žiadostí

Nárok na požiadanie pomoci a podanie žiadostí vzniká všetkým podnikateľom, ktorí začali podnikať a zamestnávať zamestnancov najneskôr 2. septembra 2020.

Čas na podanie žiadostí začne plynúť od 1. novembra 2020 za obdobie od začiatku októbra tohto roku.

Čo sa týka samotného podávania žiadostí, postup bude identický ako počas prvej vlny. K dispozícií sú elektronické formuláre, uverejnené na internetovej stránke www.pomahameludom.sk. Pokiaľ už podnikateľ v minulosti už o pomoc žiadal a má s úradmi práce podpísané dohody, v takomto prípade stačí už len podpísať dodatky. Okrem uvedenej internetovej stránky je možnosť podania žiadosti aj fyzicky alebo elektronicky na stránke ministerstva dopravy.

Len pre zaujímavosť:

Poskytovaná pomoc zachránila približne ¼ pracovných miest na území Slovenskej republiky.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here