Podpora podnikania na Slovensku od SBA

Budúci a začínajúci majitelia firiem majú možnosť získať podporu od SBA v rámci...

Na čo si treba dávať pozor pri nástupe nového zamestnanca

Ste pripravený na prijatie ďalšej posily do Vášho tímu, ale neviete, aké kroky je potrebné podstúpiť pred začatím náboru ? Gratulujeme, prijatie...

Ako funguje systém DPH a aké sú najčastejšie podvody?

Na začiatok si v skratke vysvetlíme čo vlastne znamená DPH. Daň z pridanej hodnoty (DPH), upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o daní z pridanej hodnoty v znení...
Nenechajte identifikačné údaje v Obchodnom registri na pokutu

Nenechajte identifikačné údaje v obchodnom registri na pokutu

Tejto téme sme sa už venovali v predchádzajúcom článku, avšak je potrebné si pripomenúť niektoré fakty, ktoré sa medzičasom aktualizovali. Viac o...

Čo je index daňovej spoľahlivosti a aké sú jeho výhody?

Index daňovej spoľahlivosti S účinnosťou od 1.1.2022 sa zákonom č. 408/2021 Z. z. zavádza index daňovej spoľahlivosti nazývaný aj ako verejný index. 

Aké sú obmedzenia a limity pri platbách v hotovosti?

Platby v hotovosti ako aj ich limity upravuje Zákon obmedzení platieb v hotovosti číslo 394/2012 Z.z. Obmedzenie a limity pri...

Ako dlho sa archivujú firemné dokumenty?

Podnikatelia sú povinní archivovať obchodnú, účtovnú, ale aj personálnu dokumentáciu. Aj napriek stále rastúcej digitalizácii procesov a dokumentov, majú spoločnosti zo zákona povinnosť...

Čo nám prinesie podnikateľské kilečko 2?

198 opatrení, ktoré majú podnikateľom zjednodušiť život (ubrať povinnosti a znížiť byrokraciu). Podnikateľské kilečko 2, teda druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia...

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS)?

Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený vo februári 2017 osobitným zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Má zvyšovať transparentnosť...

Daňový bonus na dieťa v roku 2022

Daňový bonus na dieťa je príspevok na dieťa pre každého daňovníka, ktorého zdaniteľný príjem dosiahol v danom zdaňovacom období minimálne 6-násobok minimálnej mzdy.