Čo je index daňovej spoľahlivosti a aké sú jeho výhody?

Index daňovej spoľahlivosti S účinnosťou od 1.1.2022 sa zákonom č. 408/2021 Z. z. zavádza index daňovej spoľahlivosti nazývaný aj ako verejný index. 

Aké sú obmedzenia a limity pri platbách v hotovosti?

Platby v hotovosti ako aj ich limity upravuje Zákon obmedzení platieb v hotovosti číslo 394/2012 Z.z. Obmedzenie a limity pri...

Ako dlho sa archivujú firemné dokumenty?

Podnikatelia sú povinní archivovať obchodnú, účtovnú, ale aj personálnu dokumentáciu. Aj napriek stále rastúcej digitalizácii procesov a dokumentov, majú spoločnosti zo zákona povinnosť...

Čo nám prinesie podnikateľské kilečko 2?

198 opatrení, ktoré majú podnikateľom zjednodušiť život (ubrať povinnosti a znížiť byrokraciu). Podnikateľské kilečko 2, teda druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia...

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS)?

Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený vo februári 2017 osobitným zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Má zvyšovať transparentnosť...

Daňový bonus na dieťa v roku 2022

Daňový bonus na dieťa je príspevok na dieťa pre každého daňovníka, ktorého zdaniteľný príjem dosiahol v danom zdaňovacom období minimálne 6-násobok minimálnej mzdy. 

Zdaňovanie kryptomien v roku 2022

Viete ako zdaňovať kryptomeny ak ste fyzická alebo právnická osoba? Aký je rozdiel medzi zdaňovaním kryptomeny z obchodovania a z ich ťaženia?  

Povinnosť nahlásenia údajov do Obchodného registra do 30.09.2022

Od 01.10.2021 vznikla každej právnickej osobe zapísanej v Obchodnom registri, povinnosť nahlásenia niektorých osobných údajov (rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, pasu alebo pobytového...

Elektronická komunikácia s Finančnou správou od 01.01.2022

Daňový úrad chystá od nového roka zmeny, ktoré sa budú týkať doručovania dokumentov všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Dokumenty, ktoré...

Povinnosť nahlásenia bankového účtu finančnej správe

V roku 2020 MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) oznámilo, že pri registrácii nového daňového subjektu už nie ste povinní oznamovať bankové účty finančnej...