Úvod Dane a účtovníctvo 15 % daň z príjmov pre živnostníkov a právnické osoby

15 % daň z príjmov pre živnostníkov a právnické osoby

1589
0

Dlho sa hovorí o očakávanej novele zákona, ktorá so sebou prináša zníženie dane z príjmov právnických osôb z pôvodných 21 % na 15 %.
Na zasadnutí vlády, ktoré sa konalo 18. septembra minulého roka parlament odsúhlasil v prevažnej väčšine – zo 143 zúčastnených hlasovalo pozitívne 131 poslancov „za“ tento návrh. Predkladaná novela zákona pochádza z dielne SNS a tvorí súčasť sociálneho balíčka.

Avšak nejde len o novú novelu, ale spolu s ňou sa dokladá aj nový paragraf, a to – § 52 Zákona o dani z príjmov. Daný paragraf bližšie špecifikuje, kedy sa znížená sadzba dane môže použiť. Konkrétne sa jedná o to zdaňovacie obdobie, ktoré nastáva po 01. 01. 2020. Čiže reálne si podnikatelia môžu prvýkrát uplatniť nižšiu daň v roku 2021 za zdaňovacie obdobie 2020.

Táto šesť percentná zmena sa dotýka tak ako aj právnických osôb, tak isto aj živnostníkov, avšak spravidla s jednou podmienkou. Výnosy u právnických osôb, resp. príjmy u fyzických osôb nemôžu prekročiť hranicu vo výške 100 000 € za kalendárny rok. Akonáhle prekročíte túto hranicu čo i len o jeden cent a dostanete sa na úroveň 100 001 €, táto novela pre vás nič neznamená a zníženú sadzbu dane si uplatniť nemôžete. V takomto prípade budú pre Vás platiť rovnaké pravidlá ako doteraz.
Z uvedeného nastáva otázka, ktorú si kladie nejeden podnikateľ: „Núti ma teda štát, aby som vykonával svoju podnikateľskú činnosť na základe prevádzkovania viacerých spoločnosti, resp. subjektov, takým spôsobom, aby bol môj obrat do 100 000 € a mal nárok na výhodnejšiu 15 % sadzbu dane?“

Odpoveď je jasná. V zákone nie je uvedené nijaké obmedzenie na počet právnických osôb, ktoré sú vlastnené tým istým majiteľom. V tomto prípade si zvýhodnenú sadzbu dane môže presadiť aj niekoľko spoločností, ktoré majú rovnakého vlastníka a samozrejme neprekročia stanovenú hranicu.

Podľa dostupných zdrojov na portáli Finstat.sk by sa mala táto nová – znížená 15 % sadzba dotknúť približne 2/3 slovenských podnikov, čo rozhodne nepredstavuje malé číslo. Postupný vývoj spoločností, ktoré dosiahli svoj ročný obrat menej ako 100 000 € za posledné roky prinášame v tabuľke 1.

Tabuľka 1 Počet spoločností s obratom nižším ako 100 000 €

Rok Počet spoločností
30 . 09. 2019 132 242
2018 128 023
2017 120 939
2016 114 568
2015 113 284
2014 121 509

Prameň: Bisnode

Ak sa pozrieme na predmet podnikania u daných spoločností, najviac dominuje oblasť:

  •  ostatné poradenstvo v oblasti podnikania s počtom spoločností 9 060,
  •  ostatné činnosti pre podnikanie (7 611),
  •  účtovnícke a audítorské činnosti spolu s daňovým poradenstvom (5 244).

Tabuľka 2 nám hovorí o celkovom počte spoločností na území Slovenskej republiky v rôznych krajoch.

Tabuľka 2 Rozmiestnenie spoločností na území Slovenskej republiky

Kraj Počet spoločností
Bratislavský 45 176
Košický 14 508
Nitriansky 13 933
Žilinský 13 213
Banskobystrický 12 258
Prešovský 11 930
Trnavský 11 307
Trenčiansky 9 917

Prameň: Bisnode

Na základe tabuliek je zrejmé, že každým rokom stúpa počet spoločností, ktoré dosahujú obrat do 100 000 € a vďaka novele zákona, ktorá ponúka zvýhodnenú o 6 % nižšiu sadzbu dane tomu nebude ani v budúcnosti inak, ba priam naopak – počet spoločností bude tak i naďalej stúpať.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here