Úvod Dane a účtovníctvo Náklady živnostníka – čo si môžeme dať do nákladov?

Náklady živnostníka – čo si môžeme dať do nákladov?

5681
0

Táto otázka trápi asi každého podnikateľa. Je možné si zaevidovať a uplatniť každý výdavok, ktorý vznikne počas kalendárneho roka v priebehu prevádzkovania podnikateľskej činnosti? Na práve odznejúcu otázku však jednoznačne nepozná odpoveď ani zákon o dani z príjmov (§ 19 zákona o dani z príjmov č 595/2003 Z. Z.). O tom, či je výdavok uznaný ako daňovo uznateľný alebo je obmedzený inými podmienkami alebo je tak povediac „na hrane“ je poväčšine na rozhodnutí samotného živnostníka. Na začiatok si vysvetlíme,čo všetko si môžeme predstaviť pod pojmom náklad, resp. výdavok. Podľa portálu Finančnej správy ide o náklad, ktorý slúži na dosahovanie, zabezpečovanie a udržovanie všetkých zdaniteľných príjmov, ktoré boli preukázateľne vynaložené podnikateľom počas prevádzkovania jeho činnosti. To znamená, že boli riadne zaúčtované v účtovníctve, resp. zaevidované v evidencii.

Lúčový diagram zobrazuje náklady podnikateľov – živnostníkov, ktoré sú najčastejšie používané:
náklady podnikateľov živnostníkov

Všetky vyššie uvedené náklady je možno považovať za daňovo uznateľné, s malým prívlastkom „ALE“…

Používanie vlastného osobného motorového vozidla

Pozrime sa napríklad na používanie vlastného osobného motorového vozidla. Môže sa stať, že podnikateľ pri výkone svojej podnikateľskej činnosti nejazdí veľa, ale v niektorých prípadoch predsa len potrebuje automobil. Je možné uplatniť si v nákladoch iba tzv. zriedkavé využívanie súkromného auta pre firemné účely. Automobil tak zostáva i naďalej v súkromnom vlastníctve, ale tak isto sa môže používať pri výkone podnikateľskej činnosti či samotným podnikateľom, jeho spoločníkom alebo aj zamestnancom. V tomto prípade je dôležité zaviesť evidenciu uskutočnených jázd a v neposlednom rade ich aj zdokladovať príslušnými dokladmi – bločkami za tankovanie.
Slovíčko „ALE“ v tomto prípade znamená, že náklady, ktoré vzniknú podnikateľovi v súvislosti s opravou, servisom alebo poistkou motorového vozidla si už uplatniť nemôže.

Darčeky pre obchodných partnerov

Čo sa týka darčekov pre obchodných partnerov alebo iných reklamných predmetov určených pre klientov sú považované za daňový výdavok do výšky 17 € za jeden kus.
ALE! Nemôže ísť o predmety ako sú napríklad cigarety alebo iné tabakové výrobky – to sa však nevzťahuje v jedinom prípade na takého podnikateľa, ktorý tabak sám vyrába. Ďalej na darčekové reklamné poukážky a alkohol – okrem vína. Víno predstavuje daňovo uznateľný náklad, avšak len do výšky 5 % základu dane, ktoré je uvedené v daňovom priznaní. Znova – ak sa bavíme o vinárovi, v jeho prípade je to neobmedzene.

Kancelárska technika

Kancelárska technika predstavuje štandardný daňový náklad pre každého jedného podnikateľa. Konkrétne ide o vybavenie kancelárie majetkom, čiže počítačmi, tabletmi, telefónmi, nábytkom, atď.
Čo sa týka kancelárskej techniky, podnikateľ si môže zvoliť tzv. „režim 80 %“. To znamená, že z celkovej výšky nákladov, avšak maximálne do 80 % je uznaných za daňový výdavok, pričom nikto nemusí preukázať, že ide o položky, ktoré sa na 100 % využívajú pri podnikaní. Napríklad ide o služobný telefón, ktorý sa sčasti používa aj na súkromné účely – preto je uznaný len do výšky 80 %.
Majetok, ktorého hodnota je vyššia ako 1 700 € sa uplatňuje postupne, a to formou odpisov podľa zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny.

Pobyt v zahraničí

V niektorých prípadoch dochádza k situácii, kedy podnikateľ musí vycestovať do zahraničia kvôli dosahovaniu príjmov. Potrebuje vybaviť zákazky alebo zohnať nových klientov – to všetko sa považuje ako pracovná cesta, ktorá je plnohodnotne považovaná ako daňový náklad.
ALE! Keďže sa jedná o vysokú položku, pracovná cesta musí byť riadne zdokladovaná a najlepšie je aj doložiť správu z pracovnej cesty. Môže sa stať, že kontrola si následne vyžiada aj podpisy osôb, s ktorými sa podnikateľ stretol a rokoval s nimi.

Veľkou výhodou sa pre živnostníka stáva jeho vlastné rozhodnutie, akým spôsobom bude každý rok uplatňovať náklady, ktoré mu počas roka vzniknú. Vyberá si z troch možností:

Paušálne
výdavky

  • max. 60 % zo súčtu príjmov z podnikania,
  • najviac 20 000 € za celé zdaňovacie obdobie
  • len v prípade neplatcu DPH, resp. platcu ale len časť zdaňovacieho obdobia

Formou
účtovníctva

Formou daňovej evidencie

  • skutočne preukázateľné výdavky, zaevidované v daňovej evidencii
  • podľa § 6 ods. 11

Nezabúdajte však, že náklady, resp. výdavky považujeme ako daňovo uznateľné, ak spĺňajú nasledovné kritériá:

  • 1. výdavok musí mať súvis s vykonávaním podnikateľskej činnosti,
  • 2. musíte mať k nemu právoplatný doklad a
  • 3. riadne zaúčtovaný v účtovníctve, resp. zaevidovaný v evidencii.

Použité fotografie:
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here