Úvod Dane a účtovníctvo Daňová licencia je späť: Zistite, či sa dotýka aj vás

Daňová licencia je späť: Zistite, či sa dotýka aj vás

94
0
Od 1. 1. 2024 sa vrátila daňová licencia.

Od 1. 1. 2024 sa vrátila daňová licencia. Právnických osôb sa tak opäť dotýka povinnosť platiť aspoň minimálnu daň. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate všetko, čo by ste mali o daňovej licencii vedieť.

Daňová licencia nie je novinka

Národná rada SR schválila v decembri 2023 ako jedno z opatrení tzv. konsolidačného balíčka opätovné zavedenie minimálnej dane pre právnické osoby. Túto minimálnu daň upravuje Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Daňová licencia nie je novinka, bola zavedená už aj v rokoch 2014 až 2018.

Koho sa týka daňová licencia

Daňová licencia sa dotýka právnických osôb – podnikateľov, predovšetkým spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností či iných obchodných spoločností. Daňovú licenciu v žiadnom prípade neplatia živnostníci.

Minimálnu daň po novom musia platiť právnické osoby:

✔ ktoré podľa daňového priznania majú nulovú daňovú povinnosť,

✔ ktoré dosiahli daňovú stratu,

✔ ktoré majú daňovú povinnosť po znížení o daňové úľavy a daň zaplatenú v zahraničí nižšiu, ako je minimálna daň.

V podstate platí, že právnická osoba musí zaplatiť minimálnu daň, ak je jej daň nižšia ako stanovená minimálna daň, a to bez ohľadu na dosiahnutý výsledok hospodárenia.

právnická osoba musí zaplatiť minimálnu daň, ak je jej daň nižšia ako stanovená minimálna daň, a to bez ohľadu na dosiahnutý výsledok hospodárenia.

Ktoré právnické osoby sú výnimkou?

Aj pri daňovej licencii platí staré známe, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Minimálna daň sa teda netýka ani právnických osôb:

✔ ktorým prvýkrát vznikla povinnosť podať daňové priznanie,

✔ ktoré neboli založené na podnikanie, teda občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, profesijné komory, politické strany a hnutia, náboženské spoločnosti, štátom uznané cirkvi a pod.,

✔ ktoré sú v likvidácii alebo konkurze,

✔ ktoré prevádzkujú chránené pracovisko alebo chránenú dielňu,

✔ ktorú sú verejnými obchodnými spoločnosťami.

Daňová licencia v praxi

Prvýkrát budú mať firmy povinnosť platiť daňovú licenciu až v roku 2025 v čase podania daňového priznania za rok 2024. Spoločností zaregistrovaných v roku 2024 sa táto povinnosť bude dotýkať až v roku 2026. Minimálna daň sa totiž podľa zákona o dani z príjmov za prvý rok podnikania neplatí.

Daňová licencia sa platí v rovnakom čase ako daň z príjmu, teda do 31. marca, v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania je to neskôr.

Prečítajte si viac o odklade podania daňového priznania

To, v akej výške musíte minimálnu daň zaplatiť, sa odvíja od zdaniteľných príjmov, ktoré ste v zdaňovacom období dosiahli. Jej výška sa môže pohybovať od 340 € do 3480 €. V minulosti mal na jej výšku vplyv nielen ročný obrat, ale aj to, či je daňovník platcom DPH alebo nie. Dnes rozhodujú len dosiahnuté zdaniteľné príjmy.

Ak zamestnávate zdravotne postihnuté osoby, tak si môžete znížiť výšku minimálnej dane až o polovicu. Je tu však podmienka: Priemerný evidenčný počet zdravotne postihnutých zamestnancov musí tvoriť minimálne 20 % z celkového priemerného počtu zamestnancov spoločnosti.

Dá sa vyhnúť plateniu licencie?

Pre veľa podnikateľov sa práve daňová licencia stala dôvodom na ukončenie podnikateľskej činnosti. Jednou z možností, ako sa legálne vyhnúť plateniu tejto licencie je práve likvidácia spoločnosti. Vstúpiť do likvidácie však treba stihnúť ešte v roku 2024

Inou legálnou cestou je predaj svojej neaktívnej spoločnosti niekomu inému. Takto povinnosť platenia minimálnej dane prejde na nového majiteľa.

Potrebujete zlikvidovať spoločnosť?

Kontaktujte nás a nechajte všetky náležitosti na odborníkov. Pomôžeme vám rýchlo, odborne, bez problémov a za férovú cenu 990,- EUR. Stačí vyplniť formulár TU.

Foto: unsplash.com, pexels.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here