Úvod Dane a účtovníctvo Odvody SZČO v roku 2024: Koľko treba zaplatiť a kto patrí medzi...

Odvody SZČO v roku 2024: Koľko treba zaplatiť a kto patrí medzi výnimky?

87
0
Aké sú minimálne odvody SZČO v roku 2024?

Jednou z povinností podnikateľov je pravidelná platba odvodov do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne. Tie minimálne sa každoročne menia podľa výšky priemernej mesačnej mzdy. Aké sú minimálne odvody SZČO v roku 2024?

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne

Jedným faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku odvodov živnostníka do Sociálnej poisťovne, je príjem z predchádzajúceho kalendárneho roku. Prvýkrát sa však posudzuje povinnosť SZČO platiť každý mesiac preddavky až po podaní prvého daňového priznania. V prvom roku podnikania živnostník neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Začína ich platiť až od 1.7. v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom jeho príjem presiahol zákonom stanovenú sumu. (Pre rok 2024 platí suma 7824 eur za rok 2023.)

Prečítajte si ešte: Povinnosti po založení živnosti: Na toto určite nezabudnite

Dobre vedieť: Okrem povinného poistného môžete platiť aj dobrovoľné poistenie na poistenie v nezamestnanosti vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Odvody SZČO do zdravotnej poisťovne

SZČO povinne platí odvody do zdravotnej poisťovne odo dňa ohlásenia živnosti, prípadne od iného dátumu, ak si živnostník vznik podnikania nastavil na iný deň. Vždy do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného mesiaca. Preddavky na zdravotné poistenie sa platia vo výške 15 % z vymeriavacieho základu. SZČO so zdravotným postihnutí platí preddavky vo výške 7,5 % z vymeriavacieho základu.

SZČO povinne platí odvody do zdravotnej poisťovne odo dňa ohlásenia živnosti

Výnimku tvoria podnikatelia, ktorí zároveň študujú, sú na dôchodku, na materskej či majú iné zamestnanie. Tí nemusia hneď od začiatku podnikania platiť preddavky do zdravotnej poisťovne. Začnú až po ich vypočítaní na základe daňového priznania. Ich výšku oznámi zdravotná poisťovňa SZČO vždy po vykonaní ročného zúčtovania.

Prečítajte si ešte: Živnosť popri zamestnaní: Aké sú výhody a na čom môžete prerobiť?

Minimálne odvody SZČO v roku 2024

Minimálne odvody SZČO do zdravotnej poisťovne sa pre rok 2024 vypočítali ako 15 % z minimálneho vymeriavacieho základu, čo je 652 €. Konkrétne ide o sumu vo výške 97,80 € mesačne. (V roku 2023 to bolo 84,77 € mesačne.) Pre SZČO so zdravotným postihnutím je to 48,90 € mesačne.

V roku 2024 sa minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne počítajú ako 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu. Konkrétne ide o sumu 216,13 €. Pre porovnanie v roku 2023 to bola suma 200,72 €.

Výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa mení vždy od 1. júla. Ak však SZČO platí minimálne odvody, tak musí od januára platiť odvody, ktoré sú platné pre daný rok.

Foto: pixabay.com, unsplash.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here