Úvod Podnikanie Elektronická komunikácia s Finančnou správou od 01.01.2022

Elektronická komunikácia s Finančnou správou od 01.01.2022

1087
0

Daňový úrad chystá od nového roka zmeny, ktoré sa budú týkať doručovania dokumentov všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Dokumenty, ktoré budú ešte do 31.12.2021 doručované poštou na adresu sídla spoločnosti, bude finančná správa posielať od 01.01.2022 výhradne elektronicky do e-schránky.

Finančná správa po novom nebude dokumenty posielať prostredníctvom portálu finančnáspráva.sk alebo poštou. Tieto formy zasielania poštovej dokumentácie nahradí elektronická schránka na stránke https://www.slovensko.sk/ . V zmysle zákona o e-Govermente je od roku 2019 povinnosť každého podnikateľa zriadiť si e-schránku na vyššie uvedenej webovej adrese. Taktiež platí, že daňový úrad je povinný týmto spôsobom zasielať podnikateľom všetky dokumenty týkajúce sa daní (napríklad žiadosti, rozhodnutia, oznámenia alebo iné druhy dokumentov). Pre urýchlenú a hlavne zjednodušenú komunikáciu s daňovým úradom je však potrebné mať zriadenú elektronickú schránku na ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy).

Aktivácia elektronickej schránky

Právnickým osobám sa e-schránka aktivuje automaticky po zápise do Obchodného registra. Pri fyzickej osobe je potrebné odoslať najskôr žiadosť o aktiváciu.

Doručovanie dokumentov

Finančná správa bude od nového roka zasielať daňovým subjektom dokumenty s rovnakými právnymi účinkami, ako aj pri doručovaní dokumentov v papierovej forme. Rovnako budú teda platiť dva režimy:

  1. Obyčajné doručovanie (do schránky)
  2. Do vlastných rúk (bude potrebné potvrdenie zo strany adresáta)

Daňový úrad zasiela skoro všetky dokumenty druhou formou, a to do vlastných rúk. Jedná sa predovšetkým o predvolania, či  rozhodnutia. Pozor však treba dávať na potvrdenie doručenky, kde je potrebné pre otvorenie pošty potvrdiť doručenku. Tá zachytí presný dátum, hodinu, minútu aj sekundu doručenia. Elektronický dokument bude považovaný za prevzatý aj v prípade, že uplynie 15 dňová lehota a vy svoju poštu nepotvrdíte elektronickou doručenkou. Pokiaľ nemáte v pláne kontrolovať poštovú schránku každý deň a zároveň nechcete aby Vám náhodou neunikla dôležitá pošta, môžete využiť služby z niektorých spoločností, ktoré budú sledovať elektronickú schránku za Vás. Na výber budete mať buď oznámenia do mailu alebo cez SMS správu.

Čo ak si daňový subjekt neaktivuje e-schránku?

V prípade, že si neaktivujete elektronickú schránku na ÚPVS, bude Vám zaslaná pošta cez CÚD (centrálne úradné doručovanie) prostredníctvom pošty a to v papierovej podobe. Ak by Finančná správa nevedela identifikovať e-schránku, vyhotoví papierový rovnopis a zašle Vám ho poštou.

Zahraničné osoby a aktivácia elektronickej schránky:

Zahraničné osoby, ktoré v novom roku nebudú mať aktivovanú elektronickú schránku na stránke ÚPVS bude Daňový úrad posielať dokumentáciu prostredníctvom PFS. V prípade, že zahraničná osoba nebude mať aktivovanú schránku ani na ÚPVS ani na PFS, bude finančná správa posielať dokumenty v papierovej forme prostredníctvom pošty.

Sledovanie elektronickej schránky bude teda od nového roka ešte dôležitejšie pre každý jeden podnikateľský subjekt. Nenechávajte preto nič na náhodu a sledujte si ju pravidelne, prípadne si ju nechajte sledovať cez kvalifikovanú spoločnosť ako napríklad www.iSchranka.sk.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here