Úvod Dane a účtovníctvo Štát od júla kontroluje využívanie eKasy za porušenia udelil pokuty vo výške...

Štát od júla kontroluje využívanie eKasy za porušenia udelil pokuty vo výške takmer 470 000,- EUR

1025
0

Systém eKasa vykázal zreteľne zníženie obratu u niektorých podnikateľov. Finančná správa na základe tohto zistenia urobila cielené kontroly u 41 podnikateľských subjektov. Kontrolou sa zistilo porušovanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice takmer u polovice z nich. V 19 prípadoch išlo o porušovanie zákona o používaní ERP. Internetové pripojenie je dôležitou súčasťou boja proti finančným podvodom.Finančná správa uložila podnikateľským subjektom pokuty vo výške 4 600,- EUR. Tieto kontroly budú ďalej pokračovať.

Nezaevidované tržby či chýbajúce bločky

Fungovanie eKasy je založené na exportovaní obratov z pokladnice do on-line databázy na finančnú správu. Najčastejším priestupkom voči zákonu je neevidovanie tržieb a vkladu do pokladníc.
Podnikateľské subjekty sa vyhýbajú povinnosti aj tým, že neodovzdajú doklady klientom alebo zákazníkom. Tieto doklady nespĺňajú povinné náležitosti, prípadne neevidujú v 48 hodinovej dobe off-line doklady. Spustením systému uskutočnili približne 3 000 kontrol, pričom porušenie bolo zistene u viac ako polovice prípadov. U kontrolovaných subjektov sa udelili pokuty vo výške 470 000,- EUR. Cieľom finančnej správy je dodržiavanie zákona a nie len udeľovať sankcie podnikateľským subjektom.

K eKase nie je ešte stále pripojených cca 70-tisíc pokladníc

Vyzývame všetky podnikateľská subjekty, ktoré nemajú systém eKasa, aby sa ihneď pripojili. Registračné pokladnice sú výrazne obmedzené a na dlhý čas dopredu rezervované. To sa týka aj obmedzenej kapacity servisných technikov. Ak si podnikateľské subjekty nezabezpečia elektronickú registračnú pokladňu a pripojenie k systému eKasa, od januára hrozia vysoké sankcie.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here