Úvod Podnikanie Aké prevádzky čaká kontrola eKasy na jeseň

Aké prevádzky čaká kontrola eKasy na jeseň

425
0

Aj počas jesene pokračuje finančná správa v kontrolách dodržiavania zákona, či sa používa elektronická registračná pokladnica. Ako budú plánované kontroly eKasy prebiehať a na čo by ste sa mali pripraviť ?  

Finančná správa kontroly eKasy ohľadom dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vykonáva pravidelne. V prvom polroku tohto roka bolo podrobených kontrole 2940 pokladníc formou vykonávania kontrolných nákupov a monitorovania online. Kontroly majú preventívny význam. Po vykonaných kontrolách sa viditeľne zvýšili tržby daných prevádzok, čo svedčí o tom, že kontroly e-kasy majú zmysel. Preto je naplánovaná nová kontrolná akcia, ktorá bude prebiehať počas celého októbra.  

Ktoré prevádzky čaká kontrola ?

Počas októbra finančná správa upriami pozornosť na segment skrášľovacích salónov a iných podobných prevádzok. Z pohľadu priznávania tržieb patria kozmetické a skrášľovacie služby medzi rizikovejšie, čo sa priznávania tržieb týka. Podľa údajov Finančnej správy, až polovica daňovníkov (FO aj PO) vykázala za minulý rok tržby nižšie ako 5300 € a štvrtina vykázala nulový zisk alebo daňovú stratu. Kontroly sú vykonávané aj na základe sťažností zákazníkov, ktorí hlásia nevydávanie pokladničných dokladov za vykonané služby.

Ako budú kontroly prebiehať ?

Plánované kontroly eKasy budú prebiehať dvomi spôsobmi. Buď bude kontrolovanie prebiehať fyzickou návštevou prevádzok alebo formou monitoringu. V druhom prípade budú kontrolóri napojení na systém e-Kasy, pričom budú porovnávať zaevidované tržby s reálnym poskytnutím služby. Ak porušenie nezistí, tak sa podnikateľ vyhne byrokracii, ktorá je nevyhnutá pri bežnej fyzickej kontrole.

Prečo vlastne finančná správa informuje podnikateľov o jesennej kontrole ? Cieľom je, aby podnikatelia dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa prípadným sankciám. Finančná správa nechce rozdávať pokuty, ale motivovať podnikateľov, aby dobrovoľne plnili daňové povinnosti. Dôležité je, aby podnikatelia vydávali zákazníkom pokladničné doklady za poskytnuté služby.

Ak sa občania stretnú s vydávaním neúplných alebo falošných pokladničných dokladov, túto skutočnosť môžu ohlásiť finančnej správe emailom na pokladnica@financnasprava.sk.

Kontroly v lete mali úspech

V lete sa konala kontrolná akcia Finančnej správy, ktorú nazvali Horúce leto 2. Kontroly prebiehali na predajných miestach s vysokou návštevnosťou, ako napríklad hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské akcie, bary, reštaurácie a kúpaliská. Medzi najčastejšie preverované segmenty patrili služby pohostinstiev, stravovania, jedální a výroby zmrzliny.

Finančná správa uviedla na svojej webovej stránke, že „kontrolná akcia Horúce leto 2 nepriniesla pozitívne výsledky. Vo viac ako polovici kontrolovaných prevádzok totiž finančná správa odhalila porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Celkovo bolo vykonaných 1 294 kontrolných nákupov, porušenie zákona bolo zistené v 736 prípadoch. Finančná správa tak apeluje na nepoctivých podnikateľov, aby dbali na dodržiavanie zákona a zároveň prosí o spoluprácu aj občanov, aby sa nedali oklamať a za svoje nákupy si pýtali pokladničný doklad.“

Na základe negatívnych výsledkov zistených počas leta, vyzýva finančná správa občanov, aby si za svoje nákupy a služby pýtali pokladničné doklady. Tým, že podnikatelia  nevydávajú pokladničné bloky, krátia si tržby, znižujú svoju daňové povinnosti a v konečnom dôsledku okrádajú zákazníka. Okrem iného, je krátenie tržieb neférové aj z pohľadu daňovej spravodlivosti, pretože podnikatelia si vytvárajú konkurenčnú výhodu neférovo a v konečnom dôsledku deformujú podnikateľské prostredie.

Zdroj: https://www.financnasprava.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here