Úvod Podnikanie E-shop: Aké sú najčastejšie porušenia internetových obchodov z pohľadu SOI?

E-shop: Aké sú najčastejšie porušenia internetových obchodov z pohľadu SOI?

197
0
Kontrola e-shopov prebieha pod taktovkou SOI.

Prevádzkujete e-shop? Viete, aké najčastejšie priestupky zaznamenali inšpektori SOI pri kontrole e-shopov?

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) v rámci svojej kontrolnej činnosti porovnáva zistený stav s predpísaným stavom. Následne vo výsledku kontroly vyhodnotí, či zistený stav vyhovel všeobecným záväzným právnym predpisom alebo zistila nejaký problém.

E-shopov sa priamo dotýka zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o elektronickom obchode, zákon o ochrane osobných údajov, ale aj dodržiavanie rôznych informačných povinností.

Ako prebieha kontrola e-shopu

Slovenská obchodná inšpekcia môže e-shop skontrolovať po podnetoch od spotrebiteľov, ale aj v rámci svojej proaktívnej činnosti. Kontrola e-shopu, či plní požiadavky právnych predpisov, prebieha buď osobne alebo na diaľku cez elektronickú schránku. Táto kontrola nemusí byť vôbec vopred ohlásená. SOI však môže kontrolovať len tie podnikateľské subjekty, ktoré majú sídlo na Slovensku. 

Prečítajte si ešte: Povinnosti po založení živnosti: Na toto určite nezabudnite

Výsledky kontroly SOI

Po tom, čo prebehne kontrola e-shopu, vyhotovia inšpektori tzv. inšpekčný záznam, v ktorom uvedú porušenia aj opatrenia, ktoré je e-shop povinný splniť a teda napraviť zistené pochybenia. 

Dôležité je si takýto záznam dôsledne prečítať a v prípade, že obsah nezodpovedá skutočnému stavu, je potrebné žiadať o doplnenie či vzniesť výhrady.

Námietky môžete podať do troch dní od vtedy, ako vám bol záznam doručený. Inšpektorát o námietkach následne rozhodne do piatich dní od ich doručenia. Opatrenia však musíte plniť aj napriek námietkam.

Okrem toho že sa musíte postarať o nápravu, hrozí vám v prípade nepriaznivých výsledkov kontroly aj pokuta či návrh na zrušenie alebo pozastavenie živnostenského oprávnenia. Čo sa týka pokuty, výsledky kontroly SOI vám môžu zmenšiť obsah bankového účtu až o 66 400 €. Výška pokuty, pochopiteľne, závisí od závažnosti porušenia nariadení.

V prípade, že sa dopustíte veľmi vážneho porušenia, prípadne opakovane porušujete pri poskytovaní služieb alebo predaji výrobkov svoje povinnosti, môže SOI požiadať živnostenský úrad o pozastavenie alebo aj zrušenie vášho živnostenského oprávnenia.

Najčastejšie priestupky eshopov

S akými priestupkami sa Slovenská obchodná inšpekcia stretáva najčastejšie? Najviac e-shopy porušujú v prípade odstúpenia od zmluvy povinnosť vrátiť do 14 dní spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijali. A to nielen cenu tovaru, ale aj náklady na dopravu, poštovné či iné poplatky.

Okrem toho zvyknú byť problémom chýbajúce informácie o vlastnostiach tovaru aj o lehote dodania tovaru či nevybavenie reklamácie v stanovenej lehote do 30 dní od jej uplatnenia. Internetové obchody tiež opomínajú povinnosť doručiť darček, ktorý sľúbili za objednávku.

Podľa zákona musí predávajúci poskytnúť spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy informácie o alternatívnom riešení sporov, čo v prípade mnohých e-shopov podľa inšpektorov chýba.

Okrem toho sa v spotrebiteľských podnetoch často nachádzajú výhrady k zneniu obchodných podmienok, nedoručenie zaplateného tovaru, klamlivé informácie vo vzťahu k produktom i nemožnosť odstúpiť od zmluvy.

Foto: unsplash.com,

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here