Nenechajte identifikačné údaje v Obchodnom registri na pokutu

Tejto téme sme sa už venovali v predchádzajúcom článku, avšak je potrebné si pripomenúť niektoré fakty, ktoré sa medzičasom aktualizovali. Viac o dôležitých náležitostiach sa dočítate v ďalších riadkoch.

Od 1.10.2020 je povinnosťou každej spoločnosti zapísať niektoré identifikačné údaje v obchodnom registri, ako napríklad rodné číslo alebo číslo občianskeho preukazu spoločníkov. Týka sa to spoločnosti založených pred 1.10.2020. Novela Obchodného zákonníka však stanovuje aj dátum dokedy je povinné tieto údaje doplniť, a to do 30.9.2022.

Aj keď ministerstvo spravodlivosti do konca mája 2022 automaticky dopísalo údaje, ale iba tam kde bolo umožnené jednoznačné stotožnenie osôb. Preto je potrebné, aby konatelia a majitelia spoločností na stránke www.orsr.sk skontrolovali zapísané identifikačné údaje. Ak vám pri osobách spoločnosti svieti červené upozornenie, znamená to, že nie sú doplnené všetky potrebné údaje. Tieto údaje doplníte len elektronickými prostriedkami na elektronickom formulári. Ak tieto identifikačné údaje nedoplníte do 30.9.2022, hrozí pokuta až do výšky 3 310€.

Umbrella - účtovnícka firma

Toto doplnenie identifikačných údajov sa konkrétne týka:

 • spoločníkov (vrátane akcionárov),
 • štatutárnych orgánov (konateľov) alebo členov štatutárnych orgánov,
 • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
 • prokuristov,
 • členov dozorného orgánu,
 • likvidátorov,
 • správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov,
 • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Zhrnutie:

 1. Zápis potrebných identifikačných údajov sú spoločnosti povinné zrealizovať do 30.9.2022.
 2. Táto povinnosť sa týka spoločností, ktoré boli založené do 1.10.2020.
 3. Ministerstvo financií SR od 1.12.2021 do 31.5.2022 vykonávalo automatický zápis, ale s výnimkou podnikateľov, o ktorých totožnosti malo pochybnosti.
 4. Ak v elektronickej schránke ste si nenašli potvrdenie o doplnení identifikačných údajov, tak ste povinný si tento zápis vykonať vy.
 5. Zápis identifikačných údajov je bezplatný.
 6. Ak zápis nebude vykonaný do 30.9.2022, tak bude mať podnikateľ vystavenú pokutu do výšky 3 310€.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o zápis identifikačných údajov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára TU.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here