Úvod Podnikanie Čo nám prinesie podnikateľské kilečko 2?

Čo nám prinesie podnikateľské kilečko 2?

1061
0

198 opatrení, ktoré majú podnikateľom zjednodušiť život (ubrať povinnosti a znížiť byrokraciu). Podnikateľské kilečko 2, teda druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia vláda schválila dňa 2.2.2022 a je na ceste do Národnej rady SR.

Je to skoro dvojnásobok opatrení oproti prvému podnikateľskému kilečku. Ministerstvo hospodárstva na svojej stránke uviedlo, že sú medzi opatreniami také, ktoré  sa týkajú všetkých podnikateľov, ale aj také, ktoré pomôžu len niektorým odvetviam, napríklad gastro prevádzkam.

Námety na podnikateľské kilečko 2 mohla zasielať verejnosť. Účelom je zvýšiť motiváciu podnikať.

Ministerstvo hospodárstva SR vyzvalo verejnosť, aby zasielala podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia a návrhy boli následne dôkladne analyzované odborníkmi. Rokovalo sa aj so zástupcami podnikateľov a s gestormi regulácie. Vybrali sa opatrenia, ktoré spočívajú vo vytvorení priaznivejšieho podnikateľského prostredia a nemajú významný vplyv na rozpočet verejnej správy.

V dôvodovej správe Ministerstva hospodárstva sa uvádza, že: „Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale tiež v praxi vyhodnotená absencia relevancie či účelnosti. V niektorých prípadoch je zmena iniciovaná v dôsledku identifikácie efektu gold-platingu, t. j. ustanoveniu prísnejšej miery regulácie, ako vyžadujú minimálne štandardy legislatívy EÚ.“ 

Účelom návrhu zákona je:

 • znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania, a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania
 • poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami
 • zlepšiť postavenie Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia

Podnikateľské kilečko 2 – zopár opatrení zo zoznamu pre zlepšenie podnikateľského prostredia

Predložené zmeny v zákonoch sú napríklad:

 • aby dokumenty z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez zaručenej konverzie,
 • umožniť predaj nepotravinárskeho tovaru aj po uplynutí jeho expirácie
 • zjednodušiť povinnosť hlásenia pobytu zahraničných hostí
 • vyučovanie prostredníctvom e-learningu v autoškolách,
 • liberalizovanie hygienických požiadaviek v gastro prevádzkach tým, že stanovia nižší počet umývadiel,
 • znížiť počet dní uskladnenia elektromera po výmene (zo 60 dní na 30 dní), 
 • zrušiť predkladanie evidencie sťažností podľa zákona o energetike,
 • znížiť administratívnu záťaž, ktorá sa týka povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov,
 • umožniť bezplatné poskytnutie pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných informácií, 
 • zaviesť právo dodávateľa elektriny / plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy,
 • zdobrovoľniť zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS pre vybrané obchodné spoločnosti,
 • zrušiť podmienky zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere, potrebnú na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení,
 • zaviesť možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet,
 • predĺžiť oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu, a to z 2 na 4 roky od jej založenia,
 • liberalizovať podmienky vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva,
 • zosúladenie údajov v Obchodnom registri do 5 pracovných dní, ktoré sú v ňom uvedené.

Zoznam všetkých 198 opatrení, ktoré obsahuje podnikateľské kilečko 2 nájdete TU.

Dátum účinnosti zákona je 1.5.2022. Z dôvodu veľmi veľa podnetov ministerstvo hospodárstva už teraz tvorí obsah „Kilečka 3“.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here