Úvod Dane a účtovníctvo Pozastavenie živnosti: Kedy sa oplatí a ako na to?

Pozastavenie živnosti: Kedy sa oplatí a ako na to?

26
0
Prerušenie živnosti je šikovný spôsob, ako si vytvoriť priestor pre reštart biznisu a na čas neplatiť povinné preddavky. Poďte sa pozrieť, ako to funguje v praxi.

Nedarí sa vám v podnikaní tak, ako ste si predstavovali? Nemusíte to hneď vzdať. Pozastavenie živnosti je šikovný spôsob, ako si vytvoriť priestor pre reštart biznisu a na čas neplatiť povinné preddavky. Poďte sa pozrieť, ako to funguje v praxi.

Čo je to pozastavenie živnosti

Pozastavenie alebo prerušenie živnosti je podľa Živnostenského zákona dočasným prerušením živnostenského oprávnenia. Ide o dobu určitú, počas ktorej nie ste považovaný za živnostníka. V zákone sa vyskytujú pojmy pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo pozastavenie živnostenského oprávnenia. Ide však o totožné pojmy.

Kedy sa oplatí pozastavenie živnosti

K prerušeniu živnosti podnikatelia pristupujú z viacerých dôvodov. Nastupujú do zamestnania, znížil sa dopyt po nimi ponúkanom tovare alebo má ich živnosť sezónny charakter či z akéhokoľvek iného dôvodu. 

Biznis je najlepšie pozastaviť alebo zrušiť pred začiatkom júla. To platí, ak by vám práve v tom roku vznikla povinnosť platiť preddavky Sociálnej poisťovni. Ak ste sa rozhodli pre prerušenie živnosti v druhej polovici roka, tak to skúste stihnúť ešte pred koncom roka. Vyhnete sa tak daňovému priznaniu za začatý rok. 

Pozastavenie živnosti a úrady

Ak ste sa rozhodli pre prerušenie živnosti, musíte myslieť aj na úrady. Na prvom mieste je to, pochopiteľne, príslušný živnostenský úrad. Vyriešiť je to možné cez jednoduchý formulár. Podstatné je vo formulári uviesť, že prerušenie živnosti sa týka všetkých predmetov podnikania. Len tak môžete prerušiť aj platenie preddavkov. Dôležitý je tiež dátum začiatku a ukončenia pozastavenia živnosti.

Prečítajte si tiež: Živnosť popri zamestnaní: Aké sú výhody a na čom môžete prerobiť?

Sociálna poisťovňa

Sociálnej poisťovni musíte do 30 dní od prerušenia živnosti oznámiť prerušenie povinného sociálneho poistenia. Túto povinnosť máte len v prípade, že si platíte povinné sociálne poistenie.

Daňový úrad

Ak ste platcom DPH, tak je vašou povinnosťou požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty, a to do 30 dní od prerušenia živnosti. Kratšia lehota (do 3 pracovných dní) platí pre oznámenie ukončenia používania pokladnice e-kasa klient. To sa vás týka len v prípade, že ste používateľom pokladnice e-kasa klient.

Ak sa vás tieto podmienky netýkajú, daňovému úradu to za vás oznámi živnostenský úrad.

Dobre vedieť: Pozastavením živnosti sa registrácia pre daň z príjmov neruší.

Zdravotná poisťovňa

Zdravotnej poisťovni nemusíte nič oznamovať, stačí uviesť vo formulári svoju zdravotnú poisťovňu a živnostenský úrad to vyrieši za vás.

Obnovenie živnosti

Výhodou je, že pozastavenú živnosť si môžete kedykoľvek obnoviť, a to aj pred uplynutím doby, ktorú ste uviedli v žiadosti o zastavenie živnosti. Ak ešte neuplynula stanovená doba prerušenia živnosti, tak je potrebné oznámiť jej obnovenie príslušnému živnostenskému úradu. Živnosť si takto môžete obnoviť osobne na živnostenskom úrade alebo elektronicky.

Prečítajte si ešte: Povinnosti po založení živnosti: Na toto určite nezabudnite

Obnovenie živnosti nemusíte oznamovať zdravotnej poisťovni. Sociálnej poisťovni len vtedy, ak ste predtým boli povinne sociálne poistený. To musíte stihnúť do 30 dní.

Ak ste sa nakoniec rozhodli pre ukončenie živnosti, oznámte to živnostenskému úradu. Použijete pri tom formulár Oznámenie o ukončení podnikania. S ukončením živnosti nie sú spojené žiadne poplatky.

Foto: pexels.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here