Rodinný podnik ako nová forma podnikania

V roku 2022 čakajú rodinné podniky zmeny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch navrhuje, aby boli rodinné...

Povinnosť nahlásenia bankového účtu finančnej správe

V roku 2020 MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) oznámilo, že pri registrácii nového daňového subjektu už nie ste povinní oznamovať bankové účty finančnej...

Prvá pomoc +

Vplyvom udalostí posledných dní, vzhľadom na neustále narastajúci počet ochorení na neutíchajúci Covid-19, vláda schválila nový balíček opatrení známy pod menom Prvá pomoc +. Prostredníctvom...

Daňové výdavky pred začatím podnikania

Začínajúcim podnikateľom, fyzickým osobám alebo právnickým osobám, vznikajú ešte pred získaním živnostenského oprávnenia výdavky rôzneho typu. Najčastejšie sú tieto výdavky tvoria rôzne...

Štát od júla kontroluje využívanie eKasy za porušenia udelil pokuty vo...

Systém eKasa vykázal zreteľne zníženie obratu u niektorých podnikateľov. Finančná správa na základe tohto zistenia urobila cielené kontroly u 41 podnikateľských subjektov. Kontrolou sa...

Elektronická komunikácia s Finančnou správou od 01.01.2022

Daňový úrad chystá od nového roka zmeny, ktoré sa budú týkať doručovania dokumentov všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Dokumenty, ktoré...

Čo nám prinesie podnikateľské kilečko 2?

198 opatrení, ktoré majú podnikateľom zjednodušiť život (ubrať povinnosti a znížiť byrokraciu). Podnikateľské kilečko 2, teda druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia...

Aké sú Vaše povinnosti po založení firmy a živnosti?

Po zložení firmy Vás určite neobídu povinnosti týkajúce sa registrácie na daňovom úrade, či Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Majiteľovi vznikajú...

Daňový bonus na dieťa v roku 2022

Daňový bonus na dieťa je príspevok na dieťa pre každého daňovníka, ktorého zdaniteľný príjem dosiahol v danom zdaňovacom období minimálne 6-násobok minimálnej mzdy. 

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS)?

Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený vo februári 2017 osobitným zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Má zvyšovať transparentnosť...